Uytbeeldinge der Figueren  (1616)

_____________________________________________

Welkom op deze website

gewijd aan het laatste deel 

van het Schilder-Boeck van Karel van Mander

volgens de 2e editie van 1616.

Het is het deel waarin Van Mander uiteenzet:

- hoe de godenwereld iconografisch wordt uitgebeeld (eerste boek)

- hoe in de taal der hiëroglyfen allerlei dieren en voorwerpen gebruikt worden ter uitbeelding van menselijke eigenschappen en karaktertrekken (tweede boek)

- hoe schilders, dichters en anderen met de hiëroglyfentaal wijze spreuken e.d. kunnen vormen (derde boek).
© Louis Vermeulen 2014